PELAN PEMASARAN 4LIFE TRANSFER FACTOR

Bagi mereka yang meyertai perniagaan 4Life Research, syarikat telahmenyediakan pelan pembayaran yang terbaik dalam industri untukmemastikan agen-agen 4Life Research mendapat ganjaran yang setimpal.Terdapat 5 cara untuk agen-agen 4Life Research menjana pendapatan yanglumayan.

1. Rapid Rewards (Ganjaran Cepat)
Setiap agen yang menaja agen baru akan mendapat 25% dari Life Points (LP) agen baru itu semasa dia mendaftarkan diri. Sebagai contoh, Sekiranya Agen A menaja Agen B, Agen A akan mendapat 25% dari LP Agen B yang dia terimasemasa mendaftarkan diri.

2. Preferred Customer (Pelanggan Istimewa)

Sekiranya terdapat sesiapa yang hanya ingin menggunakan produk 4Life Researchtanpa menyertai perniagaan itu, beliau boleh mendaftarkan diri sebagai“Preferred Customer” (Pelanggan Istimewa). Agen yang memperkenalkanpelanggan istimewa ini, akan menerima komisyen sebanyak 25% daripada LPproduk yang dibeli.

3. Personal LP Rebate (Rebat LP Persendirian)

Setiap bulan, agen-agen dikehendaki membeli barangan yang mempunyai nilai100LP untuk meneruskan perniagaan mereka. Sekiranya agen itu membelilebih dari 100LP, agen itu akan menerima rebat 25% dari nilai LP lebihan itu. Sebagai contoh, Agen A membeli barangan bernilai 200 LP pada bulan pertama, beliau akan menerima rebat sebanyak 25% dari LP lebihan iaitu100LP. Ini bermakna beliau akan menerima rebat sebanyak 25LP

4. Generational Bonus (Bonus Generasi)

Setiap agen, akan menerima bonus bagi setiap orang yang ditaja dalam rangkaian beliau. Bonus ini adalah dalam benutk peratusan LP peribadi setiap ahli dalam rangkaian beliau. Carta dibawah menunjukkan Peratusan bonus yangditerima.

Secara ringkas, setiap agen akan menerima:


a) 2% dari LP setiap agen yang berada di tahap pertama rangkaian mereka (Level 1)

b) 25% dari LP setiap agen yang berada ditahap kedua rangkaian mereka (Level 2)
c) 5% dari LP setiap agen yang berada ditahap ketiga rangkaian mereka (Level 3)
d) 6% dari LP setiap agen yang berada ditahap keempat dan kebawah mereka(Level 4 and below). Ini hanya untuk agen yang mencapai tahap “Diamond”. Sekiranya agen itu telah Berjaya mencapai tahap “Presidential Diamond”, peratusan yang diterima meningkat kepada 12% dari LP agen-agen di tahap keempat dan kebawah.

5. Power Pool Bonus

Setiap agen yang menaja 3 atau lebih agen baru setiap bulan, layak untukmenerima Power Pool Bonus iaitu 3% dari hasil jualan syarikat seluruhdunia yang dikongsi bersama dengan agen- agen lain yang layak. Agen ituhanya perlu menaja 3 agen baru dalam masa sebulan, dn pastikan agen baru itu membeli barangan bernilai 100LP dalam bulan kedua mereka, dan agenyang menaja mereka akan menerima pembayaran Power Pool Bonus dalam bulan ketiga mereka.

Peringkat-Peringkat Dalam Perniagaan 4Life Research

Carta Pelan Ganjaran diatas menunjukkan semua peringkat yang boleh dicapaioleh mana-mana agen dalam pernigaan 4Life Research. Secara ringkasnya,peringkat-peringkat itu adalah seperti berikut:

1. Leader
Leader adalah peringkat permulaan dalam perniagaan 4Life Research. Kebanyakan agen-agen baru akan bermula diperingkat ini.

2. Diamond

Diamond adalah peringkat kedua dalam perniagaan 4Life Research. Untuk mencapaiperingkat ini, anda perlu ada 6 agen yang ditaja dalam tahap 1 anda(Level 1) dan jumlah LP kumpulan dari Tahap 1 hingga 3 mesti melebihi3,000 LP.
Anda juga boleh memulakan perniagaan anda ditahap Diamond. Untuk keternaganlanjut bagaimana anda boleh memulakan perniagaan anda pada tahap ini,sila rujuk bahagian “Memulakan Perniagaan Anda”

3. Presidential Diamond

4. Gold International Diamond
5. Platinum Diamond

Memulakan Perniagaan Anda

Untuk memulakan perniagaan 4Life Research, anda mempunyai berbagai pilihan. Anda boleh bermula sebagai Leader ataupun Diamond.

1. Leader

Peringkat Leader adalah peringkat permulaan bagi kebanyakan ahli perbiagaan 4Life Research. Untuk bermula sebagai leader, anda hanya perlu membeli salahsatu pakej berikut:
Pakej Barangan Harga LP:

Success Pack 1 : 4 botol 4Life TF Advanced Formula
1 Sistem Latihan Compass
RM 600.00
105 LP

Success Pack 2 : 3 botol 4Life TF Plus Advanced

1 Sistem Latihan Compass
RM 615.00
115 LP

Success Pack 3 : 1 botol 4Life TF Plus Advanced

2 botol 4Life RIoVida
1 Sistem Latihan Compass
RM 660.00
115LP

Success Pack 4 : 2 botol 4Life TF Advanced Formula

1 botol 4Life RioVida
1 kotak Tea4Life
1 Sistem Latihan Compass
RM 600.00
105LP

2. Diamond
Anda boleh memulakan perniagaan anda pada peringkat Diamond. Untuk memulakan perniagaan anda pada peringkat ini, anda perlu membeli “Diamond Pack” (Pakej Diamond) semasa anda mendaftarkan diri sebagai agen: Pakej-pakej Diamond yang ditawarkan berharga RM 2050.00 dan mengandungi baranganberikut:
1. 4 botol 4Life TF Plus Advanced
2. 4 botol 4Life Transfer Factor Advanced
3. 2 pek mengandungi 2 botol 4Life Transfer Factor RioVida setiap pek.
4. 6 kotak Tea4Life
5. 1 beg Diamond
6. 1 Sistem Latihan Compass

Bonus

Bonus Rapid Rewards


http://www.youtube.com/watch?v=KRjFDVS0kFI&feature=player_detailpage

Rapid Reward adalah pembayaran bonus 25% yang diberikan pada enroller atas PEMBELIAN PERTAMA MEMBER BARU yang dikenalkan oleh enroller tersebut.

Jika Anda ENROLL “Leader” (100LP), RAPID REWARD Anda 25% x 100LP = US$25

Jika Anda ENROLL “Diamond” (400LP), RAPID REWARD Anda 25% x 400LP = US$100

Jika Anda ENROLL “Associate”  yang membeli 1 botol TF Plus (50LP), RAPID REWARD Anda 25% x 50LP = US$12.5

Bonus Power Pool

Power Pool adalah bonus kerjasama global yang diberikan pada member – memberyang mendaftarkan distributor – distributor baru. Syarat – syarat powerpool adalah sebagai berikut:

1.       Anda membuat pembelian personal 100LP

2.       Anda memasukkan 3 member baru, masing – masing membeli sekurang – kurangnya 100LP.

3.       Ketiga member baru tersebut membeli sekurang – kurangnya 100LP pada bulan kedua.

4.       Anda akan mendapat bonus Power Pool pada tanggal 15 bulan ketiga.

Untuk mendapat Power Pool yang lebih, Anda dapat mendaftarkan lebih dari 3member sebulan dan member – member tersebut boleh membeli lebih dari100LP. Contoh, jika member – member baru Anda membeli Diamond Pack (400LP), bonus Power Pool Anda akan meningkat 4 kali ganda!

Bonus maksimum Power Pool adalah US$1000. Untuk mendapat bonus maximum ini,Anda perlu mendaftarkan lebih kurang 8 member baru atau lebih, yangmembeli Diamond Pack atau lebih kurang 3000LP baru dalam satu bulan, dan semua member baru tersebut harus membeli setidaknya 100LP pada bulan selanjutnya.

Program “Winners Diamond Plus Special” dapat membantu Ada mendapatkan Power Pool yang tertinggi.

Anda tidak mendapat Power Pool jika

  • Anda mendaftarkan kurang dari 3 member baru (minimal 100LP)
  • Anda mendaftarkan 3 member baru @100LP, tetapi hanya 1 atau 2 member membeli 100LP untuk bulan kedua.

Untuk mendapat Power Pool yang tinggi, jumlah LP pembelian pertama memainkan peranan dalam menentukan jumlahbonus Power Pool yang akan Anda terima. Oleh karena itu, gunakan systemWinners Diamond Plus untuk membantu Anda dan kelompok Anda mendapatkanbonus yang tertinggi dan mengolahnya dengan bijaksana!

Bonus Pembelian Pribadi (mulai dari pembelian kedua)

Setiap Member “Leader4Life” ke atas, apabila membeli lebih dari 100LP, akanmenerima bonus pribadi 25% dari LP yang melebihi 100LP. Contoh, jikamember tersebut membeli 500LP, dia akan menerima 25% dari 400LP, yaituUS$100 sebagai bonus pembelian pribadi.

Bonus pribadi tidak diberikan kepada “Preferred Customer” atau “Associate”,hanya member yang mulai dengan 100LP atau 400LP dan terus mempertahankan pembelian 100LP terus menerus.

Bonus Preferred Customer

Untuk setiap pembelian Preferred Customer, Anda akan menerima bonus tetap 25%
dari LP pembelian mereka dari bulan pertama dan seterusnya (tidak akan turun menjadi 2%)

Bonus Generasi